Archive for - Abertillery Online Discussion Forum - Croeso i fforwm Abertyleri ar y we

For the old board click here
 


       - Abertillery Online Discussion Forum - Forum Index -> Sgwrsio am Tyleri
glenn

Am Ddysgu'r Gymraeg? - Wanna Learn Cymraeg? (09/10)

Wedyn mae dosbarthiadau yn dechrau mis Medi 2009, ar gyfer dechreuwyr pur hyd at ruglder. Mae dosbarthiadau Mynediad Blwyddyn Un yn cael eu cynnal gennyf, felly dewch ymlaen - os nid ydych yn ei hoffi, wedyn ni cholloch ddim byd ond cwbl o oriau! Mae cyrsiau ar gael ar led Blaenu Gwent, a byddaf fy hun yn dysgu yng Nghanolfan Addysg i Oedolion (nesaf i Ysgol Gyfun Abertyleri) ar nos Lun, 7YH tan 9YH. Os hoffech ragor o wybodaeth, wedyn cysylltwch Sarah Meek (sarah.meek@blaenau-gwent.gov.uk | 01495 355892) neu gadewch neges ataf (yma neu ar ffurf NB).

Then classes start September 2009, for complete beginners to fluency. Mynediad (Entry) Year One classes will be taught by yours truly, so come along - if you don't like it, then you've lost nothing but a few hours! Courses are available all around Blaenau Gwent, and I'll be teaching in the Adult Education Centre (next to Abertillery Comprehensive School) on Mondays, 7PM to 9PM. If you'd like more information, then contact Sarah Meek (sarah.meek@blaenau-gwent.gov.uk | 01495 355892) or leave me a message (here or by means of PM)

       - Abertillery Online Discussion Forum - Forum Index -> Sgwrsio am Tyleri
Page 1 of 1
Create your own free forum | Buy a domain to use with your forum