Archive for - Abertillery Online Discussion Forum - Croeso i fforwm Abertyleri ar y we

For the old board click here
 


       - Abertillery Online Discussion Forum - Forum Index -> Sgwrsio am Tyleri
Brithyll

Clwb Clebran

Bydd clwb clebran dydd Gwener, 14 Rhagfyr, 12-2yp yn Institiwt Llanhilleth.
Felly beth am ddod i gael paned a sgwrs yn y Gymraeg á dysgwyr/siaradwyr eraill?
Bydd peis mince ar gael hefyd.  Wink
glenn

Ia, sut aeth o ar ôl? Roedd 'Scrabâl' ar yr agenda? LMAO. Mi chwaraeon ni fo yn y Clwb Clonc ar ddydd Iau (eto) Smile. Roedd na ddim ond 5 geiriau ar ôl! YAY.

Yea, how did it go after? Was Scrabble on the agenda? LMAO. We played it in Clwb Clonc on Thursday (again) Smile. There was only 5 words left! YAY.
Brithyll

Cawson amser ardderchog a chwrddon a llawer o siardwyr Cymraeg hefyd, dysgwyr a rhugl. Mae cannoedd ohonynt yn yr ardal, rhaid dod i'n clwb clonc.

Ni chwaeron ni Scrabble diolch byth a dwi'n gwybod bod dim ond 5 llythyr ar ol, llongyfarchiadau, o leia rwyt ti'n dysgu rhywbeth o'r diwedd. Laughing

       - Abertillery Online Discussion Forum - Forum Index -> Sgwrsio am Tyleri
Page 1 of 1
Create your own free forum | Buy a domain to use with your forum