Archive for - Abertillery Online Discussion Forum - Croeso i fforwm Abertyleri ar y we

For the old board click here
 


       - Abertillery Online Discussion Forum - Forum Index -> Sgwrsio am Tyleri
admin

Croeso

Ymddiheuraf am y problem yn dechrau'r bwrdd yma ond gobeithio eich bod chi'n mynd i fwynhau'r un newydd sbon 'fan hyn.

Rywf yn edrych ymlaen at eich cyfraniadau yn y dyfodol fuan.

Hwyl

David
Cymraes

Sut mae pawb
Gobeithio y bydd pawb sy’n dysgu Cymraeg yn defnyddio’r bwrdd neges ‘ma. Rwy’n meddwl bod y syniad yn arddechog. Gallen ni sgwrs fach gyda'i gilydd ar yr un pryd ymarfer ein sillafiadau ni, beth ydych chi’n meddwl? Rwy'n siwr bydd David yn helpu ni Shocked
Cymraes


(I hope people who are learning Welsh or Welsh Learners will use this message board. I think that the idea is excellent. We could chat a little with each other/together and at the same time practice our spellings, what do you think? I am sure that David will help us).
jordan.bool

tyleri!!!!!!!!!

ga i fynd i'r banger?? Laughing

(where is banger dose any 1 no)
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Cymraes

Sut Mae Jordan
Pam ydych chi eisiau mynd I Fangor?

(Why do you want to go to Bangor?)

       - Abertillery Online Discussion Forum - Forum Index -> Sgwrsio am Tyleri
Page 1 of 1
Create your own free forum | Buy a domain to use with your forum