Archive for - Abertillery Online Discussion Forum - Croeso i fforwm Abertyleri ar y we

For the old board click here
 


       - Abertillery Online Discussion Forum - Forum Index -> Sgwrsio am Tyleri
glenn

Digwyddiadau yn y Cwmoedd

O'n i'n meddwl eu bod ni'n gallu postio am unrhyw digwyddiadau yn y cwmoedd, fel borau coffi a borau sgwers Very Happy

Felly, dyma ni:

* Mae na fore sgwers yng Nghoed Duon ar bob bore Iau, yn Weatherspoons sy'n ddechrau at 10.30yb

* Mae na fore coffi yng Nglyn Ebwy ar bob bore Gwener, yn yr ALC (y tu l y maes parcio) sy'n ddechrau at 10yb.

* Mae na Nos Sgwers yn y Ganolfan Bolws newydd (yr hen canolfan hamdden) ar bob noswaith Iau, sy'n dechrau at 7.00yp (ln y grisiau yn y Cafi) yn Six Bells.
_____________________________________________________________

I thought that we could post about any happenings in the Vallies, such as coffi mornings and chat morning Smile

So, yeah, here we go:

* There's a conversation morning in Blackwood on every Thursday morning, in Weatherspoons that begins at 10.30am.

* There's a coffi morning in Ebbw Vale on every Friday morning, in the ALC (behind the car park) that begins at 10am.

* There's a Conversation Night in the new Bowls Centre (the old Leisure Centre) every Thursday evening, starting at 7.00pm (upstairs in the Bar) in Six Bells.

Glenn
Cymraes

Sut mae Glenn
Dim ond gair bach i ddweud fy mod in mwynhaur bore coffi yng Nghoed Duon ar Ddydd Iau, beth amdana ti?
Gobeithio bydd mwy o bobl yn dod hefyd.
Efallai bydd Jeff yn gallu trefnu rhywle am fore coffi yn Abertyleri beth wyt tin meddwl?
Bydd rhaid i ni ofyn iddo fe i adail ychydig o negeseuon ar y bwrdd ma hefyd.
Bydda in edrych ymlaen at dy weld di yr wythnos nesa Glenn gobeithio byddi din gallu dod i ddosbarth Sarah ym Mlaina gyda ni.
Mai rhaid i mi fynd nawr.
Kath
glenn

Hei Kath,

Ia, dwi'n eu mwynhau nhw hefyd, yn enwedig y bore choffi yng Nghoed Duon fel chi, chos mae na mwy o bobl sy'n mynd, a does dim ofn gennyn nhw i siarad Cymraeg, felly dyna'n dda iawn.

Chi isio mwy o bobl i ddod? LOL, ryn ni'n gymryd ln 2 o fyrddau ar hyn o bryd! Bydden nhw deud i ni i hewch i ffwrdd o'r le na cyn bo hir, os ryn ni'n cael mwy o bobl, haha. Very Happy

Dyna'n syniad dda iawn. Dwi'n mynd ln i Gymraeg henno efo'm mam i, am ei dosbarth cymraeg cyntaf hi, felly byddai'n weld Jeff na. Byddai'n gofyn i fe os mae o'n ddod i'r bore coffi yng Nghoed Duon ar y Iau 'ma, ag yne, ryn ni'n rhoi'r syniad i fe, be chi'n deud?

Ar hyn o bryd, dwi'n anfon neges i'r Bwrdd yr Iaith Gymraeg, chos oedd yn ffrind i yn ddeud wrtha mi bod mae ganddo fo bathodyn sy'n deud rhwybeth fel "Dwi'n siarad Cymareg a Saesneg", ond dim y bathody mae gen i'n barod, un arall. Felly dwi'n anfon neges iddyn nhw i weld beth mae o'n deud mlan!

Welai chi cyn bo hir ar Iau yng Nghoed Duon, ia?

Glenn
Cymraes

Sut mae Glenn?
Beth wyt tin meddwl am y bore coffi y bore ma yng Nghoed Duon ?
Dyna oedd mwy o bobl eto yr wythnos ma !!
Roedd en neis iawn i weld pobl newydd, gobeithio bydd mwy o bobl yn dod ir bore coffi yng Nglyn Ebwy hefyd yfory.
Doeddwn i ddim yn gwybod bod dy fam di yn mynd i ddosbarth Jeff, sut oedd hi? Fwynheuodd hir dosbarth? Bydd rhaid i ti dod hi ir bore coffi hefyd am sgwrs fach ac yna gallwn i ofyn iddi hi bob math o gwestiynau amdanat ti haha!!
Doeddwn i ddim yn sylweddoli bod Mair gwraig Jeff yna yn y bore coffi y bore ma tan iddyn nhw ar eu ffordd allan, dechreuais i siarad a Jeff ac yn sydyn welais Mair yn sefyll wrth y drws, gobeithio mwynheuodd hi, roedd en neis iawn iw gweld hi, efallai dechreuodd hin dysgu hefyd, baswn i fod wedi siarad a hi ond roedd llawer o bobl yna a roeddwn i rhy brysur yn siarad a Shiela a Rena.
Wel rhaid i fi fynd nawr, welai i ti y bore ma.
Kath

       - Abertillery Online Discussion Forum - Forum Index -> Sgwrsio am Tyleri
Page 1 of 1
Create your own free forum | Buy a domain to use with your forum