Archive for - Abertillery Online Discussion Forum - Croeso i fforwm Abertyleri ar y we

For the old board click here
 


       - Abertillery Online Discussion Forum - Forum Index -> Sgwrsio am Tyleri
glenn

Gweinyddwr Newydd New Administrator

Helo bawb. I'r mwyafrif ohonoch ar hyn o bryd, dwi'n "hen newyddion," ond i bobl a newydd gofrestru, parhewch i ddarllen . . . .

Fy enw ydy Glenn, a gweinyddwr ydw i ar y ran o'r bwrdd sgwrsio hwn. Bydd fy mhrif swyddogaeth yma i gadw pethau'n ln, a dileu unrhyw negeseuon rwy'n teimlo i fod yn ffiaidd, hilydd, cas, ac ar hyd y llinellau hynny. Ond dwi'n siŵr ni fyddwn yn cael negeseuon fel hynny, ac mi fyddaf yn ymuno i mewn 'r hwyl ta waith Smile

Felly, os oes gennych unrhyw cwestiynau neu bryderon ynghylch y bwrdd hwn, teimlwch yn rydd i gysylltu fi drwy neges breifat ("PM").


_________________________________________________________

Hello everyone. To most of you, I'm "old news," but to people who have just signed up, keep on reading . . . .

My name is Glenn, and I'm an administrator of this part of the board. My main role is to keep things clean, and delete any messages I feel are hateful, racist, nasty, and along those lines. But I'm sure we won't get message like those, and I'll be joining in with posting anyway Smile

So, if you have any questions or concerns about the board, feel free to contact me through private message ("PM").

Hwyl am y tro / Bye.

       - Abertillery Online Discussion Forum - Forum Index -> Sgwrsio am Tyleri
Page 1 of 1
Create your own free forum | Buy a domain to use with your forum