Archive for - Abertillery Online Discussion Forum - Croeso i fforwm Abertyleri ar y we

For the old board click here
 


       - Abertillery Online Discussion Forum - Forum Index -> Sgwrsio am Tyleri
Cymraes

Jo

Hiya Jo
Sut mae pethau? Wyt ti地 mynd i ddosbarth Jeff nos yfory? Dywedais i wrtho fe amdanat ti dros Glyn Ebwy bore coffi dy fod ti地 siarad llawer yn Gymraeg a hefyd dywedais i dy fod ti地 gwneud gemau Sarah ac yn gwybod bron popeth ar y papur,  roeddet ti地 arbennig o dda !!! ta beth ~ dw i地 edrych ymlaen at ddarllen dy ateb di yn Gymraeg.
Kath

       - Abertillery Online Discussion Forum - Forum Index -> Sgwrsio am Tyleri
Page 1 of 1
Create your own free forum | Buy a domain to use with your forum