Archive for - Abertillery Online Discussion Forum - Croeso i fforwm Abertyleri ar y we

For the old board click here
 


       - Abertillery Online Discussion Forum - Forum Index -> Sgwrsio am Tyleri
glenn

Lluniau Parti 'Dolig - Christmas Party Pics

Dyma ychydig o liniau o barti Nadolig yn Nhredegar Smile Os mae gennoch unrhyw problemau efo unrhyw llun(iau) o'ch hun am fod lān ar y tudalen 'ma, plīs deudwch wrtha i - fydda i'n hapus i'u cymryd nhw i lawr.

Here's a few pictures from the Christmas party in Tdegegar Smile If you have any problems with any picture(s) of youself being up, please tell me - I'd be happy to take them down.

http://i78.photobucket.com/albums/j83/glennwall/6.jpg

http://i78.photobucket.com/albums/j83/glennwall/5.jpg

http://i78.photobucket.com/albums/j83/glennwall/4.jpg

http://i78.photobucket.com/albums/j83/glennwall/3.jpg

http://i78.photobucket.com/albums/j83/glennwall/2.jpg

http://i78.photobucket.com/albums/j83/glennwall/1.jpg
MaryOAbertyleri

Sut mae, pawb? Dwi'n hoffi y gerdd am Glenn Surprised  Mae'r lluniau yn da iawn, roedd y noson yn da iawn Cool

Gwellai chi cyn bo hir Wink

Mary o Abertyleri
Cymraes

Sut mae Mary
Dw i wedi anfon ychydig o negeseuon ata ti, gobeithio dy fod di'n derbyn dy waith cartref oddiwrtho i ~ ateba yn ōl!!!
Kath
caterina

lluniau bendigedig

Mae'r lluniau o'r Nadolig yn ardderchog!
Rwy'n mewn pleser fod llawer o bobl yn yr ardal mor dda yn yr iaith.
Pob lwc i phawb si'n ymdrechu i ddefnyddio'r iaith.

I am really impressed with the number of people who can communicate inWelsh. Good luck to everyone who tries to use the language.
Catarina
glenn

Heia Caterian,

Dach chi'n byw yn Abertyleri? Mae'n neis i gwrdd ā rhywun arall sy'n siarad Cymraeg, a chroeso'n fawr iawn i chi ddod i Glwb Clonc ar brynhawn Iau. Ewch a gweld y post "Everyone Welcome" am fwy o wybodaeth.

Glenn
Saeson

Mae fy merch yn credu bod y dyn yn y llun cyntaf yn edrych fel naill ai Ant neu Dec nad ydynt yn gallu dweud y gwahaniaeth rhwng y ddau
(Dywedodd hi wrthaf i teipio hyn) Very Happy
Brithyll

Mae e'n fwy swnllyd nag Ant a Dec. Razz
glenn

Saeson wrote:
Mae fy merch yn credu bod y dyn yn y llun cyntaf yn edrych fel naill ai Ant neu Dec nad ydynt yn gallu dweud y gwahaniaeth rhwng y ddau
(Dywedodd hi wrthaf i teipio hyn) Very Happy


Haha, sai'n gwybod os dysla i gymryd y sylw 'na fel canmoliaeth neu nad! LOL Fi ydi 'na yn y llun Smile

Os mae gennoch chi amser sbār, Saeson, dewch i Glwb Clonc ar bob nos Iau, jyst i siarad yn Gymraeg a chael hwyl yn yr iaith Smile Ewch i http://tilleryonline.myfreeforum.org/about821.html i gael mwy o wybodaeth.
glenn

Brithyll wrote:
Mae e'n fwy swnllyd nag Ant a Dec. Razz


Shocked Be chdi'n rhygnu ar amdano rŵan ychan, Jeff?! (Ha, iaith y Gogledd!!!!!!!) Sai'n swnllyd o gwbl . . . . wel, falle tipyn bach, ond dim lot Very Happy
Saeson

glenn wrote:
Saeson wrote:
Mae fy merch yn credu bod y dyn yn y llun cyntaf yn edrych fel naill ai Ant neu Dec nad ydynt yn gallu dweud y gwahaniaeth rhwng y ddau
(Dywedodd hi wrthaf i teipio hyn) Very Happy


Haha, sai'n gwybod os dysla i gymryd y sylw 'na fel canmoliaeth neu nad! LOL Fi ydi 'na yn y llun Smile

Os mae gennoch chi amser sbār, Saeson, dewch i Glwb Clonc ar bob nos Iau, jyst i siarad yn Gymraeg a chael hwyl yn yr iaith Smile Ewch i http://tilleryonline.myfreeforum.org/about821.html i gael mwy o wybodaeth.


Nad yw Ant a Dec yn edrych mor hyll a na. (hi'n wneud i fi teipio hon to). Sai`n gallu siarad llawer o`r iaith (ond teipiais i y darn olaf fy hunan)
glenn

Saeson, does dim ots os i chi ddim yn siarad llawer o Gymraeg - mae 'na ychydig o ddysgwyr yno hefyd, felly paid ā phoeni amdano Smile Dewch draw ychan!

Saeson, it doesn't matter if you don't speak a lot of Welsh - there are a few complete beginners there also, so don't worry about it Smile Come along mun!

Glenn
Saeson

Diolch am y croeso. Gwelwn ni.  Cool

       - Abertillery Online Discussion Forum - Forum Index -> Sgwrsio am Tyleri
Page 1 of 1
Create your own free forum | Buy a domain to use with your forum