Archive for - Abertillery Online Discussion Forum - Croeso i fforwm Abertyleri ar y we

For the old board click here
 


       - Abertillery Online Discussion Forum - Forum Index -> Sgwrsio am Tyleri
caterina

Nobody speaking Welsh?

Rwyn gweithio yn galed i siarad Cymraeg! Ble mae pawb?   Sad  
Neb yn siarad yr amser hyn.
Brithyll

Mae sawl person ar y bwrdd hwn yn siarad Cymraeg ond nid yn aml, yn anffodus. Mae grwp dysgwyr yn cwrdd bob nos Iau yn y ganolfan hamdden Abertyleri am 7.00yh., yn y bar. Dewch i ymarfer os hoffech chi. Bydd croeso cynnes.
glenn

Re: Nobody speaking Welsh?

caterina wrote:
Rwyn gweithio yn galed i siarad Cymraeg! Ble mae pawb?   Sad  
Neb yn siarad yr amser hyn.


Beth! Fi ydi'r un sydd yn deud 'na yn wastod! Ha.

Ia, dyslet ti ddod draw. Lle wyt yn byw, Caterina? Wyt yn dysgu Cymraeg mewn Ysgol iaith gyntaf Cymraeg, neu rhywle yn yr ardal fel ail iaith?

Glenn
wolfy

no body speaking welsh?, dw i'n hoffi siarad cymraeg yn abertillery!, dw i wedi bod yn dysgu Gymraeg am chwech mis ac eisiau ymarfer gyda pobol lleol !!,come on abertillery !!!
Brithyll

Mae grwp yn cwrdd yn y ganolfan hamdden bob nos Iau am saith tan nau of hoffech chi ymuno a ni.
Brithyll

wolfy wrote:
no body speaking welsh?, dw i'n hoffi siarad cymraeg yn abertillery!, dw i wedi bod yn dysgu Gymraeg am chwech mis ac eisiau ymarfer gyda pobol lleol !!,come on abertillery !!!


Wel, ble dych chi 'te? Dywedais i ein bod ni'n cwrdd bob nos Iau ond dych chi heb gyrraedd eto? Pam lai?
wolfy

dw i'n gobethio i dod yn fuan ond dw i ddim wedi bod yn dysgu am hir.

dw i'n meddwl mae hi'n well i siarad cymraeg yn cymru.

       - Abertillery Online Discussion Forum - Forum Index -> Sgwrsio am Tyleri
Page 1 of 1
Create your own free forum | Buy a domain to use with your forum