Archive for - Abertillery Online Discussion Forum - Croeso i fforwm Abertyleri ar y we

For the old board click here
 


       - Abertillery Online Discussion Forum - Forum Index -> Sgwrsio am Tyleri
Brithyll

Noson Heather Jones yn Y Fenni

Bydd noson gyda chantores Heather Jones yn Y Fenni Nos Sadwrn. Manylion isod. Gall brynnu tocynnau wrth y drws.

Menter Iaith Blaenau Gwent,Torfaen a Mynwy

¯ Noson o adloniant
Yng nghwmni’r gantores boblogaidd
an Evening of Entertainment
with the popular singer
¯
Heather Jones
Coleg yr Hill, Pen-y-pound, Y Fenni
The Hill College, Pen-y-pound, Abergavenny

Nos Sadwrn 1 Rhagfyr
Saturday 1st December
8.00pm

Croeso cynnes i bawb-all welcome
Tocynnau £5 Tickets


Am ragor o fanylion ac i archebu tocynnnau,
For more details and to order tickets,
Ffoniwch / Phone: 01873 852017

Tocynnau ar gael wrth y drws
Tickets available at the door
glenn

Aw, fydda i licio dod, ond mae gen i barti 'dolig gwaith yfory! Wyt ti'n mynd, Jeff?

       - Abertillery Online Discussion Forum - Forum Index -> Sgwrsio am Tyleri
Page 1 of 1
Create your own free forum | Buy a domain to use with your forum