Archive for - Abertillery Online Discussion Forum - Croeso i fforwm Abertyleri ar y we

For the old board click here
 


       - Abertillery Online Discussion Forum - Forum Index -> Sgwrsio am Tyleri
glenn

Pa faint o bobl sy'n siriad cymraeg yn Abertyleri

Shwmae pobl,

Dyma cwestwn i chi: Pa faint o bobl sy'n siriad cymraeg yn Abertyleri neu Gwmtyleri neu arall arwynebedd?

Fy enw i ydy Glenn, a dwi isio llawer iawn i sairid gymraeg i bobl o Abertyleri! Dwi'n gweithio yn Woolworths ar dydd Sadwrn am ddau o'r gloch, mor os chi'n yn y lle, dewch a siriad i fi (duw, y shoc ar fy ngyd-swyddogion wyneb fi! Wink) hahaha.

Neu chi'n gallu adio eich enw yn post newydd!

Glenn
Cymraes

Sut mae Glen
Mae hin neis iawn i glywed oddi wrthot ti, roeddwn in meddwl bod pawb wedi marw oedd yn siarad yr iaith yn Aber felly rwyn falch iawn eich bod chin na !!!

Dwy ddim yn adnabod rhywun syn siarad Cymraeg y dyddiau hyn yn ein hardal ni, ron in arfer mynd ir coleg gyda ychydig o ffrindiau ychydig o flynyddoedd yn l pan roedden nin dysgu Cymraeg gydan gilydd ond dwy ddim yn ei gweld nhw nawr o gwbl ~ trueni mawr !!!

Maen flin da fi fod in hwyr yn ateb eich neges chi ond doedd dim amser da fi o gwbl yn ddiweddarach gydar gwaith ac ati.

Ta beth ~ rwyn falch iawn eich bod chi wedi ymuno ni ar y bwrdd neges a byddwch chin mwyhaun ysgrifennu aton ni gydar eich hanes chi ac ati.
Tan y tro nesa.
Diolch
glenn

Shwmae Cymraes, sut dach chi heddiw?

Pob dioch am eich ateb chi, mae'n da iawn i weld a clywed pobl sydd yn siriad ac ysgrifennu Cymraeg.

Wel, efallai os mae ni'n weld pob arall a siriad Cymraeg, bydd pobl yn weld bod dydy Cymraeg ddim yn marw, a dechrau diddordeb yn hi!

Os mae amser gyda chi, ysgortio i mewn i weld fi yn Woolys i siriad Cymraeg efo fi, fydda i'n hoff 'na llawer iawn. Mae fy ffrind fi isio siriad a dysgu Cymraeg hefyd sydd yn gweithio yn Woolworths, mor bydd ei ysbrydoli hi i siriad a dysgu mwy! Hefyd, mae fy ffrind arall a fy manager fi yn isio dysgu a siriad Cymraeg (sydd yn hefyd y ddau yn gweithio yn Woolys) Very Happy, bydd holl o Wollys yn siriad Cymraeg - now that will be amazing!!!!!!!!!!!

Dwi'n meddwl bod mae rhaid i Abertyleri siriad Cymraeg, i gadw'r iaith yn fwy, wel na, dim dim ond Aber', ond holl o Gymru!!!!

Eto, os mae amser efo chi, popo i mewn i weld fi, yn penodol dewch i fi ar y tills!

Tan eich ateb nesa' eto, pon hwyl

Glenn
laswern

Siarad Cymraeg

Rwy'n siarad Cymraeg fel yr iaith gyntaf! Mae fy mhlant yn gallu siarad yr iaith hefyd ond yn anfodus dyw y gwr ddim yn gallu!!!
Dim ond y ddau ohonym sydd yn byw yn yr ardal- fi a'r gwr!
Ond ddim problem- fe fydd rhaid inni galw yn woolies i dy weld a clywed yr iaith. Yn anfodus nid oes unrhywun arall wedi dangos diddordeb yn yr iaith ac felly fodlon ddweud wrth y bobl -ble mae chymraeg yn eu gallu siarad yn yr ardal.
Fe gewn gweld os fydd unrhyw diddordeb! Y bydded yn hyfryd i Woolies i rhoi bratrhdyn (badge) i ddangos dy fod yn gallu siarad Cymraeg.
Pob lwc yn y difodol
Christina
Cymraes

Sut mae Christina

Maen neis iawn i glywed oddi wrthoch chi unwaith eto, maer adran Gymraeg yma yn dod yn boblogaidd iawn yn ddiweddarach efallai mwy o bobl syn siarad neu ddysgur iaith yn dod i mewn a siarad a ni gobeithio !!

Dynar syniad da yngly^n bathodynnau Cymraeg efallai bydd Glenn yn gallu gwneud rhywbeth amdano fe a siarad ai rheolwyr !!!
Beth ydych chin meddwl amdano fe Glenn ~ syniad da neu beth?

Ychydig o flynyddoedd yn l pan oedden nin mynd ir dosbarthiadau nos roedden nin cael ein rhoi bathodynnau i wisgo a roedden nhwn dweud arnon nhw Siaradwch yn araf os gwellwch yn dda ~ dysgwr ydw i

Rwyn swr maen nhwn dal i ar gael yn y siop Gymraeg mewn Oriel yng Nghaerdydd bydd rhaid i ni brynu ychydig ohonyn nhw ai gwerthu nhw yn Woolies pob pnawn Dydd Sadwrn am 2 or gloch haha!!!

Doedd dim amser da fi o gwbl y penwythnos ma i alw yn Woolies a roedd y tywydd ofnadwy hefyd felly bydd rhaid i fi alw ynddo yr wythnos nesa, rwyn addo ~ gyda bathodyn mawr haha!!!

Ydych chin byw yma yn Abertyleri nawr Christina neu ydych chin dal i fyw yn Llydaw?
Mae rhaid i chi ddweud wrthon ni am Lydaw yn eich neges nesa bydd hin neis iawn i glywed am a lle a chi hefyd.

Paid anghofio nawr ~ rydyn ni i gyd eisiau glywed oddi wrthot ti unwaith eto.

Kath
glenn

Helo Christina,

Ydy, bydd hwnna'n bod syniad neis i gael bratrhdyn sy'n dweud rhywpet fel "Dwi'n Gallu Siriad Cymraeg" - mae hwnna'n gyda Asda!

Byddai'n mynd i gyffyrddiad Sian o Goleg Gwent i drio i drefnu "Cymraeg yn y Gwaithle".

Diolch am postio yn ol,

Glenn x
glenn

Shwmae Kath,

Fyddai'n siriad gyda fy rheolwyr, ond bydd e dim ond dweud "Na, oherwydd sdim point oherwydd dim ond ti yn siriad Cymraeg a bydd ei gwastraffu arian cwmni"

LOL, dwi'n gallu adrodd wrth eich hanes chi yn dosbarth nos hefyd: Dwi'n meddwl mae fy nghmraeg fi'n gweddol - dim mynediad ond dim rhgul, yn tebygol fel AS lefel cymraeg, ond dwi'n meddwl mae rhaid i mi siriad yn araf, neu ddydy nhw ddim yn ddeal fi.

Ie, mae rhaid i chi alw mewn Woolies a siriad Cymraeg, efallai os fy rheolwyr yn weld ni siriad Cymraeg, bydd e'n neud rhwypeth am ei (y bathodyn)!

Fydda chi'n meddwl bod y cyngor yn rhoi dydd ar pob mis yn y ardal jyst i gael pobl sy'n siriad cymraeg ynghyd, neu le ble mae'n posib i fynd!

Hei, beth dach chi'n meddwl am hol y gwaith sy'n ymlaen yn Six Bells, fel y subway gan Arrail Street ac y pwyll? Ac y peth newydd bydd yn bod gan Stryd Griffin ar groes y afon - rhwypeth fel wneud ei haws i geir a pobl i mynnu i Heol Alexander! Mae llawer waith yn bod rhoi i Six Bells!

Tan amser nesa (mae rhaid i mi fynd ac edrych 'rownd a rownd' Very Happy)

Glenn
Cymraes

Hiya Glenn

Well rwyn gwybod bod llawer of waith yn cael ei dechrau yn Six Bells ond dwy dim yn swr beth syn digwydd ar ben yr hen bwll ~ ydych chin gwybod beth maen nhwn gwneud ar ben y pwll?

Rwyn gwybod ei bod nhwn adeiladu bnt newydd dros a afon a rhwyn adnabod ychydig o bobl syn byw yn Stryd Griffin ac maen nhwn cwyno am a llanastr ar y tu blaen ei drysau ffrynt hefyd ond bydd hin wych pan maen nhw wedi gorffen y peth.

Yn l y sn maen nhwn newid y cyfeiriad or system traffig yn y strydoedd ar y gwaelod o Six Bells hefyd rwyn meddwl ~ roedden nhw eisiau gwneud yr un peth yn ein stryd ni ond gwrthdystion ni i gyd yn ei erbyn nhw felly yn y diwedd penderfynnon nhw i adael llonydd i bethau ~ diolch byth!!!

Ta beth ~ dim ond pob p'nawn Dydd Sadwrn ydych chi'n gweithio? Ydych chin adnabod Angie? Ffrind i fi.

Well mae rhaid i fi fynd nawr am fod y cloc yn ticio i ffwrdd.

Tan y tro nesa.

Kath
glenn

Shwmae Kath,

Am y pwll, sai'n siwr rili beth sy'n digwydd, ond mae llawer o waith yn digwydd gan ei hefyd!

Ie, dwi'n meddwl bod bydd'n wych pan maen nhw 'di gorffen bethbynnag mae hi'n!

Ie, dwi'n gweithio dim ond yr un prynhawn ar dydd sadwrn, oherwydd wi'n yng ngholeg y gweddill yr wythnos!

Ydw, dwi'n adnabod eich ffrind chi, Angie. Dwi'n caru hi! Pryd chi'n dewch i mewn Woolies i siriad 'da fi, a mae hi'n ei weld ni, bydd hi'n fod wedi sioc i weld chi (ei ffrind hi) a fi yn siriad cymraeg. Ydy Angie yn gwypob eich bod chi'n siriad Cymraeg? Y munud chyntaf bod dwi'n weld hi byddai'n cofio am chi.

Siriadwch a chi hwyrach!

Glenn xx

O, a galw fi 'ti' o nawr ymlaen; mae'n teimlo digrif pryd chi'n alw fi chi (oherwydd dwi'n dim ond 17!)

x
Cymraes

Hiya Glenn

Diolch am dy ateb di.

Fyddi din defnyddior bont newydd pan bydd en cael ei orffen? Oes rhaid i ti ddefnyddior bont am dy fod tin byw dros yr ochr arall? Mae pawb yn dweud bydd y bont yn debyg ir bont yng Nghoed Duon ~ neis iawn ~ dyna bydd yn rhoi Six Bells ar y map siwr of fod!!!

Sain siwr os Angie yn gwybod fy mod in siarad Cymraeg o gwbl ~ weithiau rwyn mynd fy llyfrau Cymraeg ir gwaith felly os ydy hin dawel bydda in ei darllen nhw felly sain siwr os roedd hin sylwi o gwbl.
Wyt tin defnyddior gym o gwbl i fynyr Canolfan Hamdden? Dynar lle fy mod in gweld Ang.

Cyn i fi fynd ~ ydyn nhwn cynnal dosbarthiadau Cymraeg yn dy goleg di i oedolion o gwbl?

Yr wythnos nesa ym Mlaina byddan nhwn dechrau dosbarth newydd TGAU (GCSE). Bydda in mynd yna rwyn meddwl sain siwr eto ~ ta beth wyt tin gwneud yn y coleg hefyd ? Heblaw dysgu Cymraeg.

Well amser i fynd unwaith eto ~ maen neis iawn i gael sgwrs bach wyt ti ~ tipyn o hwyl wyt tin meddwl ? a thipyn o ymarfer hefyd !!!

Hwyl am nawr.

Kath
glenn

Shwmae Kath,

Diolch am eich ateb chi. Sut dach chi heddiw? Byddai'n yn ol pob tebyg defnyddior bont newydd, wel, gobeithio. Sai'n siwr os mae *rhaid* i chi ddefnyddior bont os chi'n bwy dros yr ochr arall, oherwydd sai'n gwypod llawer am ei!

Sai'n gwypod beth y pont yn edrych fel dros Coed Duon Very Happy haha. Gobeithio bydd hwnna'n rhoi Six Bells ar y map!

Gwaithoch chi i Woolies? Oherwydd dwi'n gwypod Angie dim ond i waihtio yn Woolies holl ei fywyd hi! Efallai doeddwn i ddim yn deall iawn?? Nagydw, sai'n defnyddior gym llawer, ond dwi'n gallu credu hwnna (bod mae Angie yn yn y Gym), oherwydd mae hi'n fitness freak!

Ydy, maen nhw'n rhoi TGAU ac A lefel Cymraeg. Mae A Lefel Cymraeg yn ydy'r dydd Iau yn y nos (5 - Cool, a sai'n siwr am y TGAU. Mae'r A Lefel yn dechrau 'fory (Dydd Iau, 7th Mis Medi). Dewch ymlaen, mae'ch cymraeg chi yn digon da siwr y fod!

Dwi'n astudio Almaeneg, Technoleg Gwybodaeth a Llenyddiaeth Saesneg.

Ac ydw - dwi'n meddwl bod hwn yn neis iawn, sai'n gwypod amdanoch chi, ond dwi'n cael llawer o ymarfer!

Diolch i chi eto, sgwennwch yn ol

Caru Glenn xx
Cymraes

Hiya Glenn

Fi syn 'ma eto

Siarad am y bont yng Nghoed Duon unwaith eto wel bydd rhaid i ti ei gweld e, mae en rhyfeddol gobeithio bydd y bont yn Six Bells yn edrych fel na.

Woolies ~ naddo gweithiais i yna erioed rwyn gweithio i fynyr gym dyna lle rhwyn gweld Ang.

Oes oedolion yn dy ddosbarth Cymraeg di neu dim ond myfyrwyr ifanc ~ yn y dosbarth nos ? Rwy'n digon hen i fod dy fam di neu dy famgu hyd yn oed Shocked !!! haha !!!

Wel dim ond neges byr heno bydda in ysgrifennu mwy nos yfory.

Hwyl am nawr.

Kath
glenn

Helo Kath,

Pan dwi'n mynd i lawr i Goed Duon, byddai'n cael edrych at y pont!

Ohhhhhhhhhh, iawn, dwi'n deall nawr!

Wyn i ddim os mae oedolion yn fy nosbarth Cymraeg fi, oherwydd, roedd hi wedi dirymu! Mae'r mab wedi dweud "Jyst cadw dewch yn ol i weld os mae hi'n mynd ymlaen!", mor, byddai'n neud 'na!

Hei, ond paid becso, mae person efo fi sydd yn bod o gwmpas 60 yn fy nosbarth Almaeneg!

Gobeithio, byddai'n weld chi hwyrach, yn Woolies! Very Happy

Caru Glenn xxx
Cymraes

Hiya Glenn

Gobeithio dy fod tin cael penwythnos da !!! Roedd y tywydd yn arbennig o dda ~ beth oeddet tin gwneud dros y penwythnos heblaw weithio?

Aethon ni i Sain Ffagans yng Nghaerdydd ddoe wedyn aethon ni ymlaen i Ynys y Bari roedd en wych, cerddon ni filoedd a miloedd ddoe a roedd y ci wedi blino yn lan.

Mae hin caru chwarae gyda phl droed ar y traeth ond wrth gwrs nawr gallai cwn ddim yn cerdded ar y traeth rhwng mis Ebrill a mis Medi felly roedd hin drist iawn roedd rhaid i ni guddior bl.

Roedd hi mor neis ar Ddydd Sadwrn felly aethon ni allan yn y car eto felly doedd dim amser da fi i alw yn y siop maen flin da fi !!!

Faint o bobl wyttin adnabod syn siarad Cymraeg? Bydd rhaid i ni i gyd yn gwrdd an gilydd rhywle a siarad an gilydd, beth wyt tin meddwl?

Wel mae rhaid i fi fynd nawr mae ychydig o lestri da fi golchi.

Siarad yn fuan.

Kath
glenn

Shwmae Kath,

Do, ges i amser da ar y penwythnos, ond gwnes i ddim llawer, jyst fe waithais i a mynd mas efo ffrindiau. Ie, mae'r twydd yn bloodi gret, achlod am heddi er (dydd Iau). Beth amanoch chi 'te?

LOL, mae'r fy nghi yn wastod wedi blino. Mae e'n hoffi mynd i nofio yn Pwyll Pen y Fan Very Happy A mae e'n hoffi tamaid fy esgidiau fi pan dwi'n edrych ar y teledu.

O paid yn becso am dewch yn dod i'r siop mun! 'Falla dwi'n dod a weld chi Smile Mae isio arna i i waithio allan hefyd.

Wel, dwi'n adnabod chi (nawr, LOL), ac amdanat tua saith pobl sydd yn siriad Cymraeg. Ie, mae hwwna'n bod cwl iawn, ond sai'n siwr am y dyddiad, oherwydd dw'n yng ngholeg nawr efo llawer waith, a gyda gwaithio a beth dim.

Mae rhaid i me fynd hefyd, dwi'n gwir yng ngholeg nawr, mewn ICT, sydd wedi difflas!

Ta ra

Caru Glenn xxx
glenn

Hei, ble dach chi? lol, dydy chi ddim yn sgwennu nol yn fel 1 mis!

Glenn xx
Cymraes

Hiya Glenn

Maen flin da fi fod i ddim yn ysgrifennu am sbel ond rwy wedi bod yn brysur iawn gydar un peth ac arall.

Sut ydy dy wersi di yn mynd yn y coleg? Rwy wedi bod ir dosbarth nos Cymraeg ym Mlaina a dweud y gwir maen iawn ond does dim llawer yn y dosbarth ac maer athro yn ardderchog, felly beth wyt ti wedi bod yn gwneud? Ac wyt tin dal i weithio yn Woolies?

Kath
glenn

Shwmae Kath,

Mae'n neis iawn i glywed oddi wrth chi. Sut dach chi ynte?

Wel, dydy nhw ddim yn mynd yng ngholeg! Does dim digon o bobl sydd wedi dod! Mor, maen nhw wedi gorffen.

Ohhhhh, cwl iawn. Beth dach chi'n cael ar ol y ddosbarth wedi gorffen? Tystysgrif? Dwi'n o hyd yn aros am fy nhystysgrif fi o ddosbarth nos oedolyn! Mor, dwi'n dysgu o lyfyrau nawr, ac efallai byddai'n wneud hi yn mlwyddyn nesa. Pa faint o bobl sydd yn yn eich dosbarth chi?

Beth mae'r enw o'r athro? Ydy'n Chris? Dysgodd hi fi yn y ddosbarth nos yn Abertyleri. Ydw, dwi'n o hyd yn gweithio yn Woolworths. Pam?

Mae'r tywydd yn ofnadwy on'd yw hi! Fe arosais i am 40 funudau heddiw am y fws, mor pan bues i adref, ro'n i'n tymer drwg, ond dwi'n well nawr Very Happy

Sgwennwch yn ol

Caru Glenn xxx
laswern

Siarad Cymraeg

Dim ond pedwar person sy'n gallu siarad Cymraeg? Rhyfedd Mawr!
Wyt ti Glenn yn gweithio yn y stor yn Abertillery? Fydd rhaid i fi i ddod a dy gwrdd tro nesa fydda 'i yn y dref.
Rwyn nol yng nghymru am nawr ond cyn bod hir fyddau'n nol yn Lydaw Anwedig erbyn nos calan.
glenn

Elo Laswern,

Sut ydych chi ynte? Ydy, dim ond pedwar person syn medru siarad Cymraeg yn Abertyleri! LOL.

Ydw, dwin gweithio yn Woolworths. Ydy, mae rhaid i chi ddod i fy weld i pan chin yn y dre. Fyddain hoffi hwnna. Jyst tybed, ydych chin gwryw neu fenyw?

Tara

Glenn

       - Abertillery Online Discussion Forum - Forum Index -> Sgwrsio am Tyleri
Page 1 of 1
Create your own free forum | Buy a domain to use with your forum