Archive for - Abertillery Online Discussion Forum - Croeso i fforwm Abertyleri ar y we

For the old board click here
 


       - Abertillery Online Discussion Forum - Forum Index -> Sgwrsio am Tyleri
glenn

Rhifau Ffn Cyswllt Cymraeg

*Wedi cipio o Maes-e. Laughing

Dyma ychydig o rifau ar gyfer ffonio rhywun trwy'r Gymraeg Smile

Swyddfar Post - 08457 468469
Parcelforce - 08007 313428
Ffn Testun y Post Brenhinol ar gyfer cwsmeriaid nam ar eu clyw - 08456 030800
Trwyddedu Teledu - 0870 601 1130
BT - 0800 800288
Ymholiadau rhifau ffn - 118404 (fel ofyn am dacsi)
Dwr Cymru - 0800 052 6058
Traveline Cymru - 0870 6082 608
DVLA (Gyrwyr) - 0870 2400009
DVLA (Cerbydau) - 0870 2400010
Prawf Gyrru - 0870 0100372
Llysoedd Cyffredinol - 0800 212368
Llysoedd Rheithgorau - 0800 590416
Yswiriant Gwladol - 0845 302 1489
Cynilon Cenedlaethol - 0845 6033410
Treth ar Werth - 029 2038 6001
Y Gwasanaeth Pensiwn - 0845 60 60 275
Cyllid a Thollau - 0845 302 1489
Cyllid a Thollau (cyfeiriad): Tŷ Moelwyn, Tros y Bont, Porthmadog, Gwynedd LL49 9AB
Adran Gwaith a Phensiynau - 0845 601 4441
Heddlu Gogledd Cymru - 0845 607 1001
Llinell Gynghori Gwasanaeth Tn y Canolbarth ar Gorllewin - 0800 389 9297
Asiantaeth Cynnal Plant - 08457 138 091
Gwasanaeth Anabledd a Gofalwyr - 0845 6067 890
Galw Iechyd Cymru - 0845 464748
Swyddfa Cofnodion Troseddol - 0870 90 90 223
Arolwg Ordnans - 08456 05 05 04
Pasbort - 0870 5210410
BBC - 08703 500 600
S4C (Gwifren Gwylwyr) - 0870 600 4141
ITV Cymru - 029 20 590590?
Barclays - 08457 442211 (cwsmeriaid personol)
0845 6015008 (cwsmeriaid busnes)
HSBC - 08457 030304
NatWest 01248 671222
Lloyds TSB 0845 0728003
Llinell Gyswllt Bwrdd yr Iaith Gymraeg - 0845 6076070
Welsh for Adults Information Line - 0871 230 0017
Ymholiadau trenau - 0845 6040500
Gwasanaeth Cyfeirlyfr BT - 118 404
Y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol (Office of National Statistics) - 01633 813381
Yr ONS (Office of National Statistics) - 01633 813381
Barclays Personol - 08457 44 22 11 Busnes - 08456 01 50 08
Cyngor Sir Gr - 01267 234567
Cyllid Myfyrwyr Cymru - 0845 602 8845
Llinell Gymraeg Cyngor Sir Caerdydd: 029 2087 2088
Cyllid y Wlad - 0845 302 1489
Dinas Caerdydd - 029 20872088
Llinell Gyswllt Bwrdd yr Iaith Gymraeg - 0845 6076070
Llinell Wybodaeth Cymraeg i Oedolion - 0871 230 0017
Lwfans Cynhaliaeth Addysg (Cymru) - 0845 601 3636

Hefyd, ewch yma a rholio (sgrolio) i lawr Smile

Jyst FYI Smile
Brithyll

Rwyt ti wedi bod yn brysur Glenn. Smile Dylai'r wybododaeth fod yn ddefnyddiol iawn.

       - Abertillery Online Discussion Forum - Forum Index -> Sgwrsio am Tyleri
Page 1 of 1
Create your own free forum | Buy a domain to use with your forum